Novice

Izšel zbornik Making Sense of Radicalization and Violent Extremism: Interviews and Conversations

Pri založbi Routledge (v zbirki Critical Terrorism Studies) je izšel zbornik Making Sense of Radicalization and Violent Extremism: Interviews and Conversations, ki ga je uredil dr. Mitja Sardoč. Publikacija prinaša 18 intervjujev z najpomembnejšimi sodobnimi avtorji s širšega vsebinskega področja preučevanja političnega nasilja. Med intervjuvanci so C. A. J. Coady, Quassim Cassam, Virginia Held, Vittorio Bufacchi, […]

več

Pri založbi Palgrave izšel The Palgrave Handbook of Toleration (Volume 1 in Volume 2)

Pri založbi Palgrave je izšel The Palgrave Handbook of Toleration (Volume 1 in Volume 2), ki ga je uredil dr. Mitja Sardoč. Gre za najobsežnejšo tovrstno publikacijo o fenomenu, ki velja za enega od temeljnih pojmov sodobne pluralne družbe. Publikacija prinaša 55 poglavij in ponuja konceptualno in zgodovinsko predstavitev različnih razsežnosti tolerance in ostalih konceptov, ki sodijo v njeno […]

več

Ob dnevu učiteljev opozarjamo na poročilo “Nacionalna študija zaznave nasilja nad učitelji in ravnatelji: zagotavljanje varnega in vzpodbudnega učnega okolja”

Učitelji za svoje uspešno delo potrebujejo varno delovno okolje. V Sloveniji zaznavamo problematiko nasilja nad učitelji, ki ji posvečamo premalo porozornosti. Na dan učiteljev zato opozarjamo na potrebo po zazanavanju problemov in izboljšanju stanja. Primerjalne raziskave z drugimi državami kažejo, da na polovici slovenskih šol ravnatelji zaznavajo verbalno nasilje učencev nad učitelji, na vsaki deveti šoli […]

več

Nove objave na temo pozitivnega razvoja mladih v reviji Frontiers in Psychology

Raziskovalki Pedagoškega inštituta, dr. Ana Kozina (tag) in Tina Pivec (tag) sta na temo pozitivnega razvoja mladih (Positive Youth Development) v sodelovanju z mednarodno skupino raziskovalk in raziskovalcev objavili kar tri prosto dostopne izvirne znanstvene članke v reviji Frontiers in Psychology. Članki osvetljujejo dejavnike pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji in širše. The Association Between the 5Cs […]

več

Pri založbi Routledge izšel zbornik The Impacts of Neoliberal Discourse and Language in Education: Critical Perspectives on a Rhetoric of Equality, Well-Being, and Justice

Zbornik The Impacts of Neoliberal Discourse and Language in Education: Critical Perspectives on a Rhetoric of Equality, Well-Being, and Justice je izšel pri založbi Routledge v zbirki Routledge Studies in Education, Neoliberalism, and Marxism (urednik Mitja Sardoč). Prinaša skupaj 14 člankov, ki problematizirajo različne razsežnosti neoliberalne agende v vzgoji in izobraževanju. Posebna pozornost je namenjena premestitvi poudarka retorike neoliberalizma, ki namesto pojma […]

več

Zbornik povzetkov predstavitev na strokovnem posvetu Korona in vrtec

Strokovni posvet Korona in vrtec smo organizirali z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili strokovni delavci v vrtcih soočeni ter z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih implementirali v času bolezni covid-19. Strokovnim in vodstvenim delavcem smo s posvetom omogočili medsebojno deljenje izkušenj in s tem  nudenje pomoči pri nadaljnji organizaciji izvajanja […]

več

Pri založbi Springer izšel “Handbook of Patriotism”

Avgusta 2020 je pri založbi Springer v zbirki Major Reference Works izšel Handbook of Patriotism, ki ga je uredil dr. Mitja Sardoč. Publikacija prinaša več kot 50 poglavij, ki so jih prispevali najbolj priznani avtorji s širšega vsebinskega področja politične filozofije, politične teorije, filozofije vzgoje, psihologije, sociologije itn. Vsako od poglavij obravnava specifično temo povezano s problematiko patriotizma. […]

več

Nov BRAVEdu priročnik z ustvarjalnimi idejami za zmanjševanje posledic revščine

V okviru projekta BRAVEdu je izšel priročnik z ustvarjalnimi idejami za zmanjševanje posledic revščine, ki so namenjene aktivnostim znotraj šole. Priročnik najdete na teh dveh povezavah: Odpravljanje tabuja revščine: Ustvarjalne ideje za zmanjševanje posledic revščine (aktivnosti v šoli) angleška verzija priročnika: BRAVEdu Handbook Breaking the Poverty Taboo – Creative Ideas for Mitigating the Effects of Poverty: […]

več