Japelj Pavešić Barbara

Barbara Japelj Pavešić, raziskovalka


email: barbara.japelj@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 61


COBISS


Izobrazba:

  • Gimnazija Bežigrad;
  • diploma iz uporabne matematike, Univerza v Ljubljani;
  • doktorat iz statistike na Univerzi v Ljubljani v delu

 

Področje dela:

  • Nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja, TIMSS, s ponovitvami 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 in 2023: priprava vzorcev, priredbe mednarodnih preizkusov za  merjenje znanja med šolajočo mladino, priprava mednarodnih , in nacionalnih vprašalnikov za zbiranje pojasnjevalnih dejavnikov, graditev podatkovnih baz, multivariatne statistične analize in poročanje o primerljivosti znanja matematike in naravoslovja učencev v osnovni šoli in gimnaziji v času in z drugimi državami.
  • Nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave o poučevanju in učenju, TALIS, s ponovitvami 2018 in 2024: priprava vzorca učiteljev osnovnih in srednjih šol, priprava instrumentarija in aplikacija v šolah, priprava nacionalnih baz podatkov in analiz, priprava nacionalnega poročila.
  • Analize vpliva dejavnikov poučevanja na doseženo znanje matematike in naravoslovja v šoli z uporabo podatkov primerjalnih mednarodnih raziskav, kot so: podobnosti v poučevanju matematike med učitelji po svetu v odnosu z doseženim znanjem učencev na nacionalni ravni, ocenjevanje, problem nizke motiviranosti slovenskih učencev za učenje in nizkih stališč do znanja matematike in naravoslovja tudi med odraslimi, proučevanje razlik v znanju zaradi branja s papirja ali zaslona, zaostajanje slovenskega kurikula za vsebinskimi učnimi cilji primerljivih držav po svetu.
  • Sodelovanje z Državnim izpitnim centrom pri povezovanju in analizah razlik v znanju, izmerjenim z mednarodnimi študijami in nacionalnimi izpiti (NPZ in matura) ter proučevanje ocenjevanja učencev.
  • Raziskovanje uporabe novih metod analiziranja velikih podatkov v izobraževanju (razvrščanje simbolnih podatkov).
  • Razvijanje konceptov poučevanja začetne matematike predšolskih otrok in otrok v vrtcih (soavtorica matematike v kurikulumu za vrtce, poučevanje matematike za otroke za vzgojiteljice v vrtcih)

 


Trenutni projekti


Mednarodna raziskava trendov v znanju matematike in naravoslovja (TIMSS)


Mednarodna raziskava o poučevanju in učenju (TALIS)


Kakovost slovenskih učbenikov (sodelavka na ESS projektu)


Nove domene neenakosti: Digitalni razkorak v Sloveniji


Dostopnost