Japelj Pavešić Barbara

Barbara Japelj Pavešić, raziskovalka


email: barbara.japelj@pei.si


telefon: + 386 1 420 12 61


COBISS


Izobrazba:

  • Gimnazija Bežigrad;
  • diploma iz uporabne matematike, Univerza v Ljubljani;
  • doktorat iz statistike na Univerzi v Ljubljani v delu

 

Področje dela:

  • Nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja, TIMSS od 1999 dalje: vzorčenje, priprava instrumentarija in preizkusov znanja za zbiranje podatkov, vodenje zbiranja podatkov in graditev podatkovnih baz, multivariatne statistične analize in poročanje o znanju matematike in naravoslovja učencev v osnovni šoli in gimnaziji.
  • Raziskovanje uporabe novih metod analiziranja velikih podatkov v izobraževanju (razvrščanje simbolnih podatkov).
  • Analize vpliva dejavnikov poučevanja na doseženo znanje matematike v šoli, podobnosti v poučevanju matematike med učitelji po svetu v odnosu z doseženim znanjem učencev; v sodelovanju z RIC, povezovanje podatkov o znanju iz mednarodnih študij z nacionalnimi merjenji znanja (NPZ in matura)
  • Nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave o poučevanju in učenju, TALIS 2018; priprava vzorca za učitelje osnovnih in srednjih šol, priprava instrumentarija, vodenje izvedbe v šolah, priprava nacionalnih baz podatkov in analize, priprava poročila.
  • Razvijanje konceptov poučevanja začetne matematike predšolskih otrok in otrok v vrtcih (soavtorica matematike v kurikulumu za vrtce, poučevanje matematike za otroke za vzgojiteljice v vrtcih)
  • Razvijanje konceptov poučevanja matematike v drugi triadi na osnovi spoznanj iz mednarodnih primerjalnih raziskav znanja matematike (razvoj učbenikov za matematiko v 4., 5. in 6. razredu; proučevanje kvalitete učbenikov).
  • Študij problema motiviranosti slovenskih učencev za učenje in nizkih stališč do znanja matematike in naravoslovja, z uporabo podatkov primerjalnih mednarodnih raziskav.

 


Trenutni projekti


Mednarodna raziskava o poučevanju in učenju, TALIS 2018


Raziskovalni projekt Odkrivanje nadarjenih učencev v naravoslovju (sodelavka na Arrs aplikativnem projektu)


Kakovost slovenskih učbenikov (sodelavka na ESS projektu)


Arhiv projektov


TIMSS 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015


TIMSS Advanced 1995, 2008, 2015