Založništvo

»Češka gos«, Božji bojevniki, obstranci: češka »reformacija pred reformacijo« in njeni evropski ter slovenski konteksti, ideariji in imaginariji.


Avtor(ji): Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2021


Obseg: 194 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-333-2


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-334-9


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA
Vinkler, J. (2021). »Češka gos«, Božji bojevniki, obstranci: češka »reformacija pred reformacijo« in njeni evropski ter slovenski konteksti, ideariji in imaginariji. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-333-2

MLA

Vinkler, Jonatan. »Češka gos«, Božji bojevniki, obstranci: češka »reformacija pred reformacijo« in njeni evropski ter slovenski konteksti, ideariji in imaginariji. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2021.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-333-2>


Znanstvena monografija prinaša zgodovinopisni narativ o češki husitski “reformaciji pred reformacijo”, M. Janu Husu, njegovem traktatu De Ecclesia, procesu pred koncilom v Konstanci in čeških bratih.

Vsebina ⎜Contents
Dostopnost