PISA pod drobnogledom – 1. del

Predstavljamo vam serijo (vsega skupaj 6) krajših analiz podatkov, ki smo jih zbrali v okviru mednarodne raziskave PISA in ki postavljajo zbrane podatke v novo luč. Izhajali smo iz mesečnika PISA in focus, ki ga izdaja OECD, mednarodnim analizam pa smo dodali še analizo slovenskih podaktov. 

 1. Ali vključenost otrok v preprimarno izobraževanje vodi k njihovim višjim dosežkom kasneje v šoli?
  Raziskava PISA 2009 glede bralne pismenosti petnajstletnikov in petnajstletnic ponuja naslednje zaključke, ki vključujejo vse države članice OECD in države partnerice:
 • Prednosti vključevanja petnajstletnikov in petnajstletnic v predprimarno izobraževanje so jasno vidne in veljajo za skorajda vse države.
 • Dostop do predprimarnega izobraževanja je močno razširjen v večini držav.
 • Med petnajstletniki in petnajstletnicami z ugodnejšim ekonomskim, socialnim in kulturnim statusom je več tistih, ki so bili vključeni v predprimarno izobraževanje, in manj tistih, ki niso bili vključeni.
 • Povezava med vključenostjo v predprimarno izobraževanje ter dosežki petnajstletnikov in petnajstletnic je odvisna od zagotavljanja širokega dostopa predprimarnega izobraževanja v posamezni državi.

Celotno izdajo si lahko preberete TUKAJ.

2. Znajo petnajstletniki in petnajstletnice upravljati z denarjem?
Leta 2012 so v raziskavi PISA petnajstletniki in petnajstletnice prvič reševali tudi naloge iz finančne pismenosti. Gre sploh za prvi preizkus finančne pismenosti otrok v zgodovini. Sodelovalo je okrog 29.000 petnajstletnikov in petnajstletnic iz 18 držav članic OECD in držav partneric, rezultati pa predstavljajo populacijo okrog 18 milijonov petnajstletnikov in petnajstletnic.

 • Znanje petnajstletnikov in petnajstletnic o finančni pismenosti je izjemno različno, tako med državami kot tudi znotraj njih.
 • Povprečni dosežki petnajstletnikov in petnajstletnic iz 13 držav članic OECD in 5 držav partneric kažejo, da jih je le 10 odstotkov zmožnih analizirati kompleksne finančne produkte, največ 15 odstotkov pa jih je zmožnih sprejemati enostavne odločitve o vsakodnevni porabi denarja in prepoznati namen vsakodnevnih finančnih dokumentov, denimo, računa.
 • V 17 državah so fantje in dekleta dosegli podobne rezultate v finančni pismenosti.
 • Če primerjamo rezultate fantov in deklet, ki imajo podobne rezultate v matematični in bralni pismenosti, vidimo, da so v 11 državah fantje na preizkusu finančne pismenosti dosegli višje rezultate od deklet.
 • Finančna pismenost je zaradi določenih veščin specifična in se precej razlikuje od matematične ali bralne pismenosti.

Celotno izdajo si lahko preberete TUKAJ.

 

Ana Marija Mežan in Ana Mlekuž

Dostopnost