REDS – Mednarodna raziskava motenj izobraževanja v času epidemije

REDS je mednarodna raziskava IEA (Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih učinkov), ki je bila zasnovana v sodelovanju z organizacijo UNESCO ter nacionalnimi koordinacijskimi centri v sodelujočih državah. Nacionalni koordinacijski center REDS je v Sloveniji vzpostavljen na Pedagoškem inštitutu, ki je s to raziskavo (podobno kot z ostalimi mednarodnimi primerjalnimi raziskavami, ki sicer potekajo na nekaj let) izvedel neodvisno evalvacijo tega segmenta šolskega sistema. V Sloveniji je bila raziskava izvedena ob finančni podpori MIZŠ (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).


Cilji raziskave

REDS ponuja celovitejšo sliko vpliva COVID-19 na nacionalne izobraževalne sisteme, kot je bila dostopna do začetka izvedbe raziskave. V raziskavi smo zbrali številne nacionalne informacije in mednarodno primerljive podatke ravnateljev šol, učiteljev in učencev (osmošolcev) o tem, kako so bile države in šole pripravljene na učenje na daljavo v času zaprtja šol, pa tudi med fazo odprtja ter morebitnimi fazami ponovnega zaprtja šol, vključno z ukrepi, ki so bili uvedeni, da bi učencem omogočili nadaljevanje učenja. REDS je zasnovan tako, da služi tudi kot dragocen vir informacij za informiranje edukacijskih politik, pa tudi prakse, za bolj odporne izobraževalne sisteme v prihodnosti ter kot pomoč izobraževalnim sistemom pri njihovem prizadevanju za doseganje VITR oz. trajnostnih razvojnih ciljev, zlasti ciljev 4.1 in 4.4. Skratka, cilji projekta so dolgoročni, ker bodo omogočali evalvacijo, pripravo in implementacijo rešitev, vezanih na morebitne prihodnje motnje klasičnega izobraževanja. Večina informacij se sicer nanaša na čas zaprtja šol v 1. valu COVID-19, vendar so zbrane tudi informacije za čas po tem. Pri tem velja opozoriti na mednarodna pričakovanja, da bodo rezultati pomembni predvsem za nacionalne šolske sisteme, tudi zato  mednarodno poročilo ne bo poročalo o mednarodnem povprečju.

Sodelujoče države

Burkina Faso, Etiopija, Indija, Kenija, Ruska federacija, Ruanda, Slovenija, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Združeni Arabski Emirati, Danska. V času zasnove raziskave je interes izrazilo še večje število držav, a so bile sodelovanje kasneje, predvsem zaradi motenj izobraževanja, primorane odpovedati.

Izvedba v Sloveniji

Sprva je bila načrtovana za november in december 2020, a smo morali izvedbo (zaradi epidemioloških razmer) prestaviti na obdobje 16. 2. 2021 –  9. 4. 2021.

Sprostitev rezultatov – prva informacija za javnost

Prvi rezultati bodo mednarodno poročani na Mednarodni dan izobraževanja (UNESCO), in sicer 24. 1. 2022, ob 13.30. V ta namen bo izvedena mednarodna panelna razprava, na katero se je še mogoče prijaviti na naslednji povezavi: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_dyfjW4tCQMqK-a5ktkwSRA.

Kot panelistka na omenjeni mednarodni predstavitvi je bila predvidena tudi dr. Eva M. Klemenčič (nacionalna koordinatorka raziskave REDS v Sloveniji), vendar je njeno sodelovanje, iz zdravstvenih razlogov, žal odpovedano. Bo pa 24. 1. 2021 za javnost dostopno tako mednarodno poročilo kot mednarodna podatkovna baza.

Aktivnosti v Sloveniji

Pedagoški inštitut trenutno pripravlja nacionalno poročilo, ki bo vsebovalo tudi rezultate, ki jih mednarodno poročilo ne bo vsebovalo – gre za rezultate (dodatnih) nacionalnih spremenljivk. Prav tako bo ob koncu februarja 2022 organizirana nacionalna tiskovna konferenca, najverjetneje v hibridni obliki. Takrat bo dostopna tudi nacionalna baza, ki bo vključevala vse spremenljivke, ki bodo mednarodno poročane, pa tudi vse (dodatne) nacionalne spremenljivke.


Več informacij:

Dostopnost