Pi pogovori, “Ideologije v družbosovju”

Kako lahko ideologije vstopajo v znanstveno delo? Kako se kažejo? Katere so aktualne
ideologije v družboslovju?

Predavanje bo razdeljeno na dva dela. V prvem, epistemološkem delu bo predavatelj
razpravljal o razmerju med znanostjo in ideologijo in o možnostih znanosti, da omeji vpliv
ideologij nase. V drugem delu bo predstavil reakcije slovenskega družboslovja na ključne
družbene spremembe po letu 1990: na nacionalizem, restavracijo kapitalizma in obnovo ter
dekadenco demokracije. Opozoril bo na različne ideološke prvine v najbolj uveljavljenih
družboslovnih pristopih k pojasnjevanju teh družbenih procesov.

  • Dr. Gorazd Kovačič je sociolog, zaposlen na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Dostopnost