»POLITIKE NIČELNE TOLERANCE: PROBLEMI MOŽNOSTI IN IZZIVI«

Med politikami spoprijemanja z različnimi družbenimi problemi so v strokovnih razpravah vse pogostejši pozivi po ničelni toleranci do praks ali dejanj, ki so moralno nesprejemljiva. Neposrednost sporočila, da je vsakršno toleriranje praks ali dejanj, ki so – tako ali drugače – problematične nedopustno oz. nesprejemljivo je jasno in nedvoumno. Prav zaradi tega se ničelna toleranca pojavlja kot osrednji koncept utemeljitve javnih politik, ki naj bi različne družbene probleme zmanjšale ali celo odpravile. Pravzaprav je postala del železnega repertoarja različnih kampanij in programov ter sloganov in manifestov, ki nas poskušajo senzibilizirati za različne družbene probleme ter nesprejemljivost praks ali dejanj, ki so moralno nesprejemljiva.

Kljub temu so očitki in ugovori zoper te politike vse pogostejši, saj kritiki opozarjajo tako na problematičnost učinkov politik ničelne tolerance kot tudi na redukcionistično in enodimenzionalno pojmovanje različnih družbenih problemov ter na neskladnost teh politik s temeljnimi načeli sodobne pluralne družbe. Lahko torej politike ničelne tolerance ponudijo odgovor na različne družbene probleme ali pa so tudi same del problema in ne rešitve?

Sogovorniki:
dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut

Dostopnost