Razpis za delovno mesto RAČUNOVODJA VII/1

Računovodja VII/1

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra: J017090)


 • tarifni razred: VII/1
 • poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • vodenje glavne knjige in pomožnih knjig po Zakonu o računovodstvu za proračun;
 • zbiranje in urejanje podatkov za knjiženje ter izvajanje računovodske kontrole;
 • usklajevanje analitične in sintetične evidence;
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter    premoženjsko bilanco;
 • izdelava računovodskih analiz, finančnih načrtov in poročil;
 • vodenje evidence osnovnih sredstev;
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • spremljanje predpisov s področja ekonomije, financ, računovodstva in davčne zakonodaje;
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;

 

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem.

 


Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate_ke, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 30. 06. 2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata_ko:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

Dostopnost