Razpis za delovno mesto VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE II

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE II

(na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi)

(šifra J017915)


 • Tarifni razred: VII/2
 • Poskusno delo: 4 mesece

Opis del in nalog:

 • organiziranje, vodenje in nadziranje procesa dela v FRS, sodelovanje z upravnimi organi, inšpekcijami in revizorji ter drugimi institucijami z delovnega področja;
 • spremljanje predpisov s področja ekonomije, financ, računovodstva in davčne zakonodaje;
 • svetovanje organom PI s svojega področja; priprava letnega poročila in izdelava ostalih poslovnih poročil;
 • izdelava vseh vrst bilanc in sestavljanje bilančnih obrazcev;
 • izdelava finančnih načrtov;
 • kontrola, kontiranje in knjiženje knjigovodske dokumentacije oziroma listin;
 • priprava mesečnih in drugih poročil;
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov;
 • izdelava davčne bilance;
 • vodenje plačilnega prometa, spremljanje in nadzorovanje nad finančnimi tokovi;
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • naloge povezane z inventuro in priprava sklepov v zvezi s tem;
 • sodelovanje pri vodenju projektov;
 • sodelovanje s projektno pisarno;
 • koordinacija računovodenja mednarodnih projektov;
 • druge naloge po nalogu nadrejenih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba oziroma magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
 • 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju;
 • poznavanje računovodstva javnega sektorja;
 • znanje angleškega jezika na višji ravni in temeljito poznavanje dela z računalnikom (word, excel);
 • organizacijske sposobnosti;

Druge posebnosti delovnega mesta:

 • možnost občasnega dela na domu – po dogovoru z direktorjem

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da nam svoje prijave pošljete do vključno 28.04.2022 po e-pošti na mail:

pedagoski.institut@pei.si

Kontakt za kandidata:
NEVENKA ZEMLJIČ DRNOVŠEK, telefon: +386 1 420 12 42, e-naslov: nevenka.zemljic-drnovsek@pei.si
Naslov: Gerbičeva ulica 62, 1000 LJUBLJANA

 

Dostopnost