Vabilo na strokovno konferenco Že 25 let korakamo skupaj!

Leta 1994 je Zavod za odprto družbo Slovenije, sprejel odločitev, da prične z implementacijo metodologije Korak za korakom tudi v Sloveniji. Po temeljitih pripravah se je metodologija pričela uvajati v šolskem letu 1995/96, in sicer v 8 vrtcih oziroma 18 oddelkih druge starostne skupine. Ko se je pet let kasneje, pojavila potreba po večjem povezovanju, smo ustanovili Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Kljub temu da je Mreža v dvajsetih letih obstoja doživela kar nekaj sprememb, vseskozi ohranja svoje osnovno poslanstvo, ki je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces še izboljšati.

V počastitev obeh jubilejev – 25. obletnice uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnice Mreže za spreminjanje Korak za korakom – se čez leto odvijajo različni dogodki, praznično leto pa bomo zaključili s konferenco Že 25 let korakamo skupaj – od uvajanja metodologije Korak za korakom do skrbi za celostni profesionalni razvoj strokovnih delavcev.


Datum in lokacija


Strokovna konferenca bo potekala v sredo, 9. junija 2021.

Načrtujemo izvedbo v živo, in sicer v Hiši Lisjak (Miklavž pri Taboru 11b, Tabor,  3304) . Če nam epidemiološke razmere tega ne bodo dopuščale, se bomo preselili na spletno platformo Zoom.


Program


Na konferenci bodo kot osrednji govorci sodelovali pomembni nacionalni in mednarodni strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja. Tako bomo predstavili zanimive strokovne in praktične vsebine, s katerimi se ukvarjamo, hkrati pa ponudili priložnost za sproščeno druženje članov Mreže in drugih posameznikov, ki jih zanima kakovost v vzgoji in izobraževanju.

Natančnejši program si lahko ogledate tukaj.


Možnost sodelovanja


Na  konferenco vabimo vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev, učitelje, svetovalne in vodstvene delavce vrtcev in osnovnih šol, raziskovalce, oblikovalce politik in drugo zainteresirano javnost.

Zaposlenim v vzgoji in izobraževanju tudi omogočamo predstavitev prispevkov o tem, kako skrbite za profesionalni razvoj in za kakovostno prakso ter na kakšen način izvajate na otroka osredinjene pristope.

Več informacij o oddaji prispevka si lahko preberete na tej povezavi, prispevke pa sprejemamo do 10. maja 2021.


Kotizacija in prijave


V primeru izvedbe v živo kotizacija za konferenco znaša  za člane Mreže 95 €  oziroma 115 € za nečlane.

V kotizacijo je vštet celodnevni strokovni program, darila ob registraciji, pogostitev med odmori, kosilo, tolmačenje, torta, druženje, svečana potrdila.

V primeru spletne izvedbe preko platforme Zoom kotizacija znaša za člane Mreže 30 € in 45 € za nečlane.

Svojo prijavo na konferenco lahko oddate preko obrazca, najkasneje do 18. maja 2021.

Prijava je veljavna, ko je poravnana tudi kotizacija. Zadnji rok za poravnavo kotizacije je 28. 5. 2021.


Pomembni datumi


  • 6. april 2021 – odprtje prijav na konferenco
  • 10. maj 2021 – zadnji rok za oddajo prispevkov
  • 14. maj 2021 – uradno sporočilo o sprejemu prispevkov
  • 18. maj 2021 – odločitev, ali bo konferenca izvedena v živo ali preko spleta
  • 28. maj 2021 – zadnji rok za prijavo na konferenco
  • 28. maj 2021 – zadnji rok za plačilo kotizacije
  • 28. maj 2021 – zadnji rok za odjavo s konference (potem vračilo kotizacije ne bo več mogoče, razen če bo posredovano zdravniško opravičilo z ustreznim dokazilom)
  • junij 2021 – konferenca Že 25 let korakamo skupaj

 

Dogodek ni pomemben zgolj za dejavnost našega Centra, ampak zaokrožuje 25-letno prisotnost naše dejavnosti v slovenskem prostoru, ki je nedvomno pustila močan pečat v neposredni praksi in prispevala k prenovi vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih in osnovnih šolah ter k vseživljenjskemu osebnostnemu in profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev.

Prisrčno vabimo, da se nam na dogodku pridružite sedanji, nekdanji in bodoči člani Mreže ter vsi posamezniki, ki nas pri našem delu podpirate in verjamete v kakovostno prakso v vzgoji in izobraževanju.

Počaščeni bomo, če boste praznovali skupaj z nami!

Dostopnost