Izdaje

Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja Šolsko polje je znanstvena revija za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja z mednarodnim uredniškim odborom.

Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja. Revija izhaja trikrat letno. Izdaja jo Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja. Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju edukacijskih ved in interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim vprašanjem vzgoje in izobraževanja. V tem okviru revija posebno pozornost namenja razvijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije ter konceptov na področju vzgoje in izobraževanja ter raziskovalnim paradigmam s področja edukacijskih raziskav v okviru družboslovno-humanističnih ved.

Navodila za avtorje

IZDAJE

Prikaži vse izdaje

Tehnične informacije o reviji:


Naslov uredništva: Šolsko polje, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
info@theschoolfield.com; mitja.sardoc@guest.arnes.si

Naročilo na revijo: Šolsko polje, Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, mitja.sardoc@guest.arnes.si; tel.: 01 420 12 53, fax: 01 420 12 66

Revija Šolsko polje je vključena v naslednje indekse in baze podatkov:


Contents Pages in Education; EBSCO; Education Research Abstracts; International Bibliography of the Social Sciences (IBSS); Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA); Multicultural Education Abstracts; Pais International; ProQuest Social Sciences Journal, Research into Higher Education Abstracts; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; Worldwide Political Science Abstracts

Uredništvo:


Sabina Autor, Igor Bijuklič, Rajka Bračun Sova, Eva Klemenčič, Ana Kozina, Ana Mlekuž, Mitja Sardoč , Valerija Vendramin, Janja Žmavc


Odgovorni urednik:


Urška Štremfel (Pedagoški inštitut, Ljubljana)

Glavni urednik:


Urška Štremfel (Pedagoški inštitut, Ljubljana)

Uredniški odbor:


Michael W. Apple (University of Wisconsin, Madison, USA), Eva D. Bahovec (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Andreja Barle-Lakota (Urad za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo in šport RS), Valentin Bucik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Harry Brighouse (University of Wisconsin, Madison, USA), Randall Curren (University of Rochester, USA), Slavko Gaber (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Milena Ivanuš-Grmek (Pedagoška fakulteta), Russell Jacoby (University of California, Los Angeles) Univerza v Mariboru), Stane Košir (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Janez Kolenc  (Pedagoški inštitut, Ljubljana), Janez Justin  (Pedagoški inštitut, Ljubljana), Ljubica Marjanovič-Umek (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Rastko Močnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Zoran Pavlović (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana), Drago B. Rotar (Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem), Harvey Siegel (University of Miami, USA), Marjan Šetinc (Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Ljubljana), Pavel Zgaga (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), Maja Zupančič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Robi Kroflič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Marie-Hélene Estéoule Exel (Universite Stendhal Grenoble III)


Izdajatelja:


Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut.

Lektor, tehnični urednik, oblikovanje in prelom:


Jonatan Vinkler


Šolsko polje izhaja s finančno pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in Pedagoškega inštituta, Ljubljana.

Dostopnost